Find Events
>
Norwegian Church Arts Centre
>
Noson yng Nghwmni Hywel a Beti
<
Noson yng Nghwmni Hywel a Beti
Noson yng Nghwmni Hywel a Beti

Noson yng Nghwmni Hywel a Beti

Norwegian Church Arts Centre

Cardiff

About

Noson yng nghwmni Hywel a Beti Dau o eiconau’r byd darlledu yng Nghymru heb os. Hywel Gwynfryn a Beti George. Y ddau yn wynebau cyfarwydd ers y 60au a’r ddau dal yn darlledu hyd at heddi. Byse darlledu Cymraeg,boed ar radio neu ar deledu, yn dlotach hebddynt. Mae’n bleser gydag Ad/Lib Cymru i gyflwyno’r noson arbennig yma lle y bydd Hywel yn holi Beti yn yr hanner cynta ac yna Beti’n holi Hywel yn yr ail hanner gyda chyfle i chi ofyn ambell i gwestiwn hefyd. Bydd bwyd a diod ar gael cyn, yn ystod ac ar ôl y perfformiad yng Nghaffi, Bar a Theras Norsk. ~ A Welsh language evening of chat with Welsh broadcasting icons - Hywel Gwynfryn & Beti George. Food and drink will be available at the Norsk Cafe Bar & Terrace before, during and after the performance.

Venue

Opens Fri 21st Jun at 7:00 PM (BST)
Norwegian Church Arts Centre, Cardiff, CF10 4PT, United Kingdom
Norwegian Church Arts Centre