<
Comedi Lawr y Bae
Comedi Lawr y Bae

Comedi Lawr y Bae

Norwegian Church Arts Centre

Cardiff

About

COMEDI LAWR Y BAE Ad/Lib Cymru yn cyflwyno noson o chwerthin lawr y Bae gyda chomediwyr hen a newydd – ac yn achos Phyl a Ieu – hen iawn! Alun Saunders fydd yn eich harwain drwy noson sy’n rhoi cyfle i gomediwyr newydd fel Iestyn Gwyn Jones a Victoria Pugh i rhannu llwyfan gydag hen law yn y maes - Esyllt Sears. Daeth Esyllt ar restr ‘Menywod i’w gwylio ym myd comedi’ (allan o 400 o gomediwragedd eraill) yng nghystadleuaeth Funny Women yn 2017.  Ers hynny mae wedi gwneud setiau comedi yn Sesiwn Fawr Dolgellau 2018 gyda pherfformwyr eraill megis Hywel Pitts a Jâms Thomas, yn Eisteddfod Caerdydd lle bu'n rhan o'r gig gomedi gyntaf gan ferched yn unig yn y Gymraeg, ac yn ei thref genedigol, Aberystwyth ac fel rhan o Ŵyl Gomedi Aberystwyth a sesiynau comedi yn Lloegr. Mae Alun, nid yn unig yn enwog am fod yn gomediwr ond hefyd yn actor ac yn ddramodydd - heb anghofio’i alter ego ‘Connie Orff’. Mae Phyl a Ieu yn hapus i gael perfformio yn yr Eglwys Norwyaidd – i ddweud y gwir yn eu hoed a’u hamser ma’ nhw’n hapus i berfformio unrhywle! Noddwyd y noson gan: gwaliaclothing.com. ~ An evening of Welsh language stand up comedy. Food and drink will be available at the Norsk Cafe Bar & Terrace before, during and after the performance. Bydd bwyd a diod ar gael cyn, yn ystod ac ar ôl y perfformiad yng Nghaffi, Bar a Theras Norsk.

Venue

Opens Fri 8th Mar at 7:30 PM (GMT)
Norwegian Church Arts Centre, Cardiff, CF10 4PT, United Kingdom
Norwegian Church Arts Centre