<
GWYRTH / MIRACLE
GWYRTH / MIRACLE

GWYRTH / MIRACLE

Norwegian Church Arts Centre

Cardiff

About

MIRACLE Join the Wales Academy Of Voice And Dramatic Arts MA Students as they share a selection of wonderful musical theatre songs and enjoy words that surprise and feed the soul. Join us to hear tales that will inspire our hearts and minds for this Christmas season. ~ GWYRTH Ymunwch gyda’n myfyrwyr MA i glywed caneuon arbennig o fyd y sioe gerdd a mwynhau geiriau fydd yn llawn syndod ac yn deffro'r enaid. Bydd croeso i chi fwynhau straeon sydd yn cyffwrdd y galon a’r meddwl wrth i ni edrych ymlaen i’r Nadolig.

Venue

Opens Sat 16th Dec at 6:00 PM (GMT)
Norwegian Church Arts Centre, Cardiff, CF10 4PT, United Kingdom
Norwegian Church Arts Centre